Bevestiging van boekingen

Hieronder vind je, afhankelijk van het type boeking, de bij de verschillende definitieve boekingen gebruikte en van toepassing zijnde boekingsbevestigingen.

"Boekingsbevestiging organisator "
 Deze boekingsbevestiging is in bijna alle gevallen van toepassing waarin er twee of meer verschillende reisdiensten worden gecombineerd ten behoeve van dezelfde vakantie of (zaken-)reis is er sprake van een pakketreis. 

"Boekingsbevestiging ZAKELIJKE organisator "
Deze boekingsbevestiging is in bijna alle gevallen van toepassing er géén raamovereenkomst met jou als klant is afgesproken. Dit geldt in bijna alle gevallen waarin er twee of meer verschillende reisdiensten worden gecombineerd ten behoeve van dezelfde vakantie of (zaken-)reis is er sprake van een pakketreis . 

"Boekingsbevestiging ZAKELIJKE organisator met raamovereenkomst"
Deze boekingsbevestiging is in bijna alle gevallen van toepassing je online en offline boekt en de reis valt onder een raamovereenkomst die met jou als klant is afgesproken.

"Boekingsbevestiging ANVR-pakketreis "
Deze boekingsbevestiging is in bijna alle gevallen van toepassing als je bij ons online een pakketreis boekt van een organisator en er geen reisdiensten aan zijn toegvoegd. 

"Boekingsbevestiging NIET-ANVR-pakketreis "
Deze boekingsbevestiging is in bijna alle gevallen van toepassing als je online of offline een reis hebt geboekt van een organisator/ handelaar die GEEN lid van de ANVR is van binnen de EU en de pakketreis van die organisator alleen door ons is doorverkocht (en er geen reisdiensten aan zijn toegevoegd ). 

"Boekingsbevestiging bemiddelaar losse reisdiensten"
Deze boekingsbevestiging is in bijna alle gevallen van toepassing als jouw Travelcenter online of offline heeft bemiddeld bij het reserveren van een reisdienst bij een reisdienstverlener. Er is hierbij geen sprake van een pakketreis.