Ja, de via de < zoek & boek> module geboekte reizen vallen alle onder de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Deze garantie houdt in dat u het vooruitbetaalde geld altijd terugkrijgt als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet na kan komen. Zie ook www.sgr.nl. Niet alle op deze website aangeboden reizen vallen echter onder deze regel. Check voor alle zekerheid uw Travelcenter.

Categorie: