ANVR - Reizigersvoorwaarden

Deze ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je bij TravelXL B.V. en een van haar TravelXL Travelcenters boekt en zijn aangepast aan de Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nlof klik hier om de brochure te lezen.

Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op jouw reis van toepassing is: de ANVR-Reizigersvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reizigersvoorwaarden

De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen. Klik op de brochure voor de volledige tekst. We beginnen met de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als je een gekoppeld reisarrangement (ANVR GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Dit is een door de Europese wetgever bedachte nieuwe regeling om jou als reiziger als je geen pakketreis boekt, toch iets meer bescherming te geven als je wel meerdere reisdiensten bij verschillende handelaren boekt. Omdat er veel nieuwe begrippen zijn gekomen geven we (in § 4) ook een uitleg van de soms moeilijk leesbare wettelijke bepalingen. Bij een verschil in de uitleg of de interpretatie van deze voorwaarden en de wet gaat de wet altijd voor. Aanvullende voorwaarden. De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt. 

Nieuw: vanaf 01 augustus 2020 wordt bij de meeste reisorganisaties het aanbetalingspercentage bij een pakketreis verhoogt naar minimaal 30%. Voor samengestelde reizen gelden aangepaste meestal hogere percentages. Vliegtickets, treintickets, toegangskaarten, excursies, etc. vallen niet onder deze regeling en dienen bij boeking volledig te zijn betaald.

Aanvullende voorwaarden TravelXL

1. Als je een pakketreis boekt, ga je een pakketreisovereenkomst aan met de uitvoerende reisorganisatie. TravelXL treedt in dit geval alleen op als doorverkoper en is zij geen partij bij deze pakketreisovereenkomst. In dat geval zijn zowel de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 en de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. Eén losse reisdienst (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis. 

2. Als je een reis boekt die niet aan de criteria van een pakketreis voldoet en die alleen bestaat uit een los ticket van bijvoorbeeld KLM, Lufthansa,Transavia of TUI fly, ga je een luchtvervoersovereenkomst aan met de desbetreffende airline. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden van de geboekte airline van toepassing. De geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

3. Als je een reis boekt die voldoet aan de criteria van een gekoppeld reisarrangement, dan sluit je afzonderlijke overeenkomsten met de desbetreffende dienstverleners. In dat geval zijn dan de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 2 van toepassing.

4. Op alle vormen van dienstverlening door de TravelXL vestigingen en die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 3 zijn de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 3 en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing.

Wanneer je een reisdienst reserveert via TravelXL, ga je  akkoord met deze voorwaarden van TravelXL. 

De door TravelXL Samengestelde reis

Heeft een van de TravelXL vestigingen speciaal voor jou een reis (maatwerk) samengesteld dan raden wij je aan de van toepassing zijnde voorwaarden goed door te nemen. Zowel de aanbetalingskosten als annuleringskosten zijn bij een samengestelde reis afwijkend. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de volgende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op jouw boeking:

  • ANVR Reizigersvoorwaarden
  • Algemene vervoersvoorwaarden
  • Voorwaarden van de betreffende dienstverlener (reisorganisatie/verhuurmaatschappij etc.)

De vestigingen van TravelXL zijn aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. 

TravelXL aanbetalings & annuleringskosten

Klik hier voor alle details betreffende Pakketreizen en Samengestelde Reizen

 

Meer info en details?

Je kunt hier klikken voor de ANVR Boekingsvoorwaarden. Voor de algemene ANVR-Reizigersvoorwaarden klik je hier. Het is voor jou als klant ook van belang te weten welke reisorganisator verantwoordelijk is voor uitvoering van de reis. Je kunt dan, via deze hyperlink kennis nemen van de voorwaarden van de reisorganisaties door de naam van de juiste touroperator aan te klikken.Bij het maken van een boeking gaan wij er van uit dat je hiervan goed kennis hebt genomen van deze voorwaarden en je deze hierbij door ondertekening of aanvinken op de website hebt geaccepteerd.

Boek je een in het buitenland gevestigde reisorganisatie dan zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden mogelijk NIET van toepassing. Vraag hiernaar bij het boekingskantoor.

Alle informatie en voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien je in bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

 

ANVR Zakelijke voorwaarden

De ANVR zakelijke voorwaarden gelden voor alle diensten die de reisonderneming op basis van een raamovereenkomst verleent op het gebied van reizen. Dat kan gaan om het op geregelde basis faciliteren van vervoerbewijzen (tickets voor luchtvaartmaatschappijen), maar ook op diensten op het gebied van het faciliteren van overnachtingen of overige diensten op het gebied van reizen. Omdat de reisonderneming deze diensten aanbiedt en verricht op zakelijke basis en op basis van een raamovereenkomst, zijn de bepalingen van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreizen en gekoppeld reisarrangement) niet op de rechtsverhouding tussen de reisonderneming en de zakelijke opdrachtgever van toepassing maar wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.  Klik hier voor de details.

Touroperator voorwaarden

Airlines Vervoer- en bagage voorwaarden

Nationaal recht

Basisrechten pakketreis

 

Noodnummer bij Calamiteiten of noodhulp: TravelXL Alarmservice

Heeft u een noodgeval of persoonlijk probleem en een Allianz verzekering geboekt en een verzekeringskaartje ontvangen? Neem dan in noodgevallen met het op deze kaart gepubliceerde telefoonnummer. Voor contact na sluitingstijden en in het weekend en bij onbereikbaarheid van de vestiging, biedt TravelXL en alle aangesloten TravelXL Travelcenters een 24/7 Alarmservice voor echte noodgevallen, dus niet voor eventuele klachten!  Het nummer wordt professioneel afgehandeld door medewerkers van Allianz Global Assistance, die samen 70 talen spreken en met eigen vestigingen op vijf continenten aanwezig zijn, in 34 landen o.a. in Amsterdam en Rotterdam.

Het telefoonnummer van deze TravelXL Alarmservice (Alarm/Noodnummer uitsluitend voor alarm en noodgevallen) van de TravelXL Groep is:

+31 20 5929763

 

Copyright

Alle foto's, beelden, teksten zoals op deze website opgenomen en gepubliceerd zijn beschermd op basis van internationale auteursrechten. Foto's, teksten en anderszins mogen derhalve nimmer en op geen enkele voorwaarde anders dan zonder de nadrukkelijke en schriftelijke  toestemming van TravelXL, de eigenaar/ auteur/fotograaf en reclamebureau, worden gebruikt en vermenigvuldigd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. 

 

Kamer van Koophandel

TravelXL B.V. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 51088673. De individuele TravelXL Travelcenters zijn onder de eigen naam bij de KvK ingeschreven. Check hiervoor de website van de KvK.

BTW nummer: NL823083986 B01

 

Disclaimer website

Je bezoekt deze website vrijwillig en op eigen initiatief zodat je zelfstandig een selectie kunt maken en je deze direct online kan boeken, indien de website dit aangeeft. TravelXL besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. TravelXL alsmede de reisorganisaties, hotels, autoverhuurbedrijven, cruiserederijen, luchtvaartmaatschappijen, links met derden en andere toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Bovendien kunnen aan alle producten extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende touroperator, rederij en/of luchtvaartmaatschappij. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. TravelXL is met betrekking tot de inhoud , boekingen en informatie van deze website volgens de algemene ANVR Reizigersvoorwaarden aansprakelijk. Voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel zijn wij niet aansprakelijk. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Je stemt er mee in TravelXL, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en handelspartners te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de website, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. TravelXL behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande bericht veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Het opnemen en publiceren van prijzen en condities gaat zeer zorgvuldig. Houdt er rekening mee dat aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende leverancier/reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij. TravelXL en haar partners/ deelnemende vestigingen sluiten hiervoor elke aansprakelijkheid uit.

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. TravelXL B.V en de TravelXL Travelcenters zijn niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken.