Kwaliteit, service & deskundigheid
60+ verkooppunten
Laagste prijsgarantie
ANVR
SGR
SGRZ
Calamiteitenfonds

Algemene reizigersvoorwaarden


Voorwaarden & regelingen

Bij TravelXL en haar partners/vestigingen en TravelXLatHome boekt u alle soorten vakanties van een groot aantal reisorganisaties en leveranciers in binnen- of buitenland. Hieronder leest u de voorwaarden en regelingen die hierop van toepassing zijn. Wanneer u bij ons boekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij adviseren u deze goed door te nemen. 

Op de boekingen van Nederlandse reisorganisaties zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden, de voorwaarden van SGR, de voorwaarden en van het Calamiteitenfonds van toepassing. Voor de Duitse en Belgische reisorganisaties gelden andere voorwaarden.

ANVR - ReizigersvoorwaardenANVR - Reizigersvoorwaarden

TravelXL (KvK 51088673) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie. 

https://www.anvr.nl/uploads/ANVR_kleurenbrochure_2024_5745afbb77.pdf

 

Reisorganisaties

U gaat in de meeste gevallen een overeenkomst op het gebied van reizen aan met één van onze reisorganisatoren, waarbij onze organisatie optreedt als tussenpersoon (bemiddelaar). De betreffende reisorganisator of reisdienstverlener is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de reisovereenkomst of reisdienst. Als er sprake is van een pakketreisovereenkomst zijn de ANVR-reizigersvoorwaarden van toepassing. De aanvullende voorwaarden van de betreffende reisdienstverlener (bijvoorbeeld die van een luchtvaartmaatschappij) zijn tevens van toepassing op uw boeking.

In het geval dat wij voor uw boeking niet optreden als  tussenpersoon, maar als de reisorganisator dan vermelden wij dit voorafgaand aan de boeking en op de boekingsbevestiging. In dit geval gaat u een reisovereenkomst aan met ons en zijn wij de verantwoordelijke reisorganisator. De ANVR reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de betreffende uitvoerende reisdienstverlener(s) zijn dan van toepassing.

Buitenlandse reisorganisaties

Wanneer u een reisovereenkomst met één van onze buitenlandse reisorganisaties aangaat dan zijn de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing op de service en dienstverlening van onze organisatie. De voorwaarden van de betreffende buitenlandse reisorganisatie zijn van toepassing op de uitvoering van de reis. In geval van een buitenlandse reisorganisatie wordt er geen bijdrage voor het Calamiteitenfonds in rekening gebracht. Bij calamiteiten is het advies van de betreffende overheid leidend en de opvolging hiervan door de reisorganisatie. Europese reisorganisaties zijn bij financieel onvermogen verzekerd volgens Europese wetgeving die gelijkwaardig is aan het Nederlandse SGR.

Verzekeringen

Wij adviseren om te allen tijde een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wij verzorgen dit graag voor u. 

  • Een annuleringsverzekering kan uitkomst bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als u door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist.
  • Een reisverzekering is noodzakelijk omdat een ziektekostenverzekering over het algemeen niet voldoende dekking biedt. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld de kosten van een ziekenhuisbezoek of bij diefstal gedurende de reis.

Bij sommige vakanties kan een aanvullende verzekering vereist worden. 

Vermeld belangrijke informatie voorafgaand aan de boeking

Wanneer uw lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak of een gevaar of risico’s is voor u of andere reizigers (passagiers en/of bemanning) dan dient u deze informatie bij boeking te vermelden.

Preferenties en essenties

Tijdens of na boeking kunt u voorkeuren kenbaar maken, zoals bijvoorbeeld, rookvrijkamer op de begane grondkamers naast elkaar en soort bedden (los of 2p). De accommodatie bepaalt of uw voorkeur uitgevoerd kan worden. Een voorkeur kan daarom nooit gegarandeerd worden. 


Betaling en annuleringsvoorwaarden

De (aan)betaling en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op uw overeenkomst worden door de reisorganisator en/of reisdienstverlener vermeld vermeld. De hoogte van de aanbetaling en annuleringskosten zijn over het algemeen afhankelijk van het tijdstip van boeking of opzegging en/of de voorwaarden van het inbegrepen vliegticket. U wordt door ons voorafgaand aan de boeking gewezen op de voorwaarden van de reisorganisator en/of reisdienstverlener.

Servicekosten, administratiekosten bij wijzigen of annuleren

Naast de door de reisorganisatie of dienstverlener in rekening gebrachte annulerings-of wijzigingskosten, brengen wij voor het wijzigen of annuleren van uw boeking een bedrag in rekening om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

Boeking op aanvraag

Indien de boeking niet direct bevestigd wordt kan deze door u bij ons worden aangevraagd. Een aanvraagboeking is een boeking die op een later tijdstip al dan niet wordt bevestigd door de reisorganisatie. De boeking is echter bindend als de aanvraag door de reisorganisatie bevestigd wordt. Tussen moment van aanvraag en eventuele bevestiging door de reisorganisatie kan men geen andere boeking plaatsen. De aanvraag wordt beschouwd als een normale boeking met een geldende (aan-)betalingsprocedure.
 

De door TravelXL Samengestelde reis

Heeft een van de TravelXL vestigingen speciaal voor jou een reis (maatwerk) samengesteld dan raden wij je aan de van toepassing zijnde voorwaarden goed door te nemen. Zowel de aanbetalingskosten als annuleringskosten zijn bij een samengestelde reis afwijkend. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de volgende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op jouw boeking:

  • ANVR Reizigersvoorwaarden
  • Algemene vervoersvoorwaarden
  • Voorwaarden van de betreffende dienstverlener (reisorganisatie/verhuurmaatschappij etc.)

De vestigingen van TravelXL zijn aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. 

TravelXL aanbetaling & annuleringskosten

De navolgende bepalingen zijn door TravelXL ten behoeve van de aangesloten vestigingen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen  kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Klik hier voor alle details betreffende Pakketreizen en Samengestelde Reizen. 

SGRStichting Garantiefonds Reisgelden

De vestigingen van de TravelXL Groep in Nederland (met elk een eigen KvK nummer) zijn aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie €5,- per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt gaan.

CalamiteitenfondsCalamiteitenfonds

De vestigingen van de TravelXL Groep in Nederland (met elk een eigen KvK nummer) die zelfstandig zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen en die zelfstandig reizen samenstellen, zijn lid van het Calamiteitenfonds. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

Voor de geboekte reizen die onder dit Calamiteitenfonds vallen wordt op de boekingsbevestiging een aparte bijdrage doorbelast. De bijdrage van de heffing voor het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking tot een maximum van 9 personen. 

ANVR Better HolidaysBetter holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children- ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.

 

Meer info en details?

Je kunt hier klikken voor de algemene ANVR-Reizigersvoorwaarden . Het is voor jou als klant ook van belang te weten welke reisorganisator verantwoordelijk is voor uitvoering van de reis. Je kunt dan, via deze hyperlink kennis nemen van de voorwaarden van de reisorganisaties door de naam van de juiste touroperator aan te klikken. Bij het maken van een boeking gaan wij er van uit dat je hiervan goed kennis hebt genomen van deze voorwaarden en je deze hierbij door ondertekening of aanvinken op de website of op je boekingsformulier hebt geaccepteerd.

Boek je een in het buitenland gevestigde reisorganisatie dan zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden mogelijk NIET van toepassing. Vraag hiernaar bij het boekingskantoor.

Alle informatie en voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien je in bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

 

ANVR Zakelijke voorwaarden

De ANVR zakelijke voorwaarden gelden voor alle diensten die de reisonderneming op basis van een raamovereenkomst verleent op het gebied van reizen. Dat kan gaan om het op geregelde basis faciliteren van vervoerbewijzen (tickets voor luchtvaartmaatschappijen), maar ook op diensten op het gebied van het faciliteren van overnachtingen of overige diensten op het gebied van reizen. Omdat de reisonderneming deze diensten aanbiedt en verricht op zakelijke basis en op basis van een raamovereenkomst, zijn de bepalingen van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreizen en gekoppeld reisarrangement) niet op de rechtsverhouding tussen de reisonderneming en de zakelijke opdrachtgever van toepassing maar wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.  Klik hier voor de details.

 

Andere voorwaarden

Touroperator voorwaarden

Airlines Vervoer- en bagage voorwaarden

Nationaal recht

Basisrechten pakketreis

 

Noodnummer bij Calamiteiten of noodhulp: TravelXL Alarmservice

Heb je een noodgeval of persoonlijk probleem en een Allianz verzekering geboekt en een verzekeringsbevestiging op je boekingsformulier? Neem dan in noodgevallen met het gepubliceerde telefoonnummer contact. Voor contact na sluitingstijden en in het weekend en bij onbereikbaarheid van de vestiging, biedt TravelXL en alle aangesloten TravelXL Travelcenters een 24/7 Alarmservice voor echte noodgevallen, dus niet voor eventuele klachten!  Het nummer wordt professioneel afgehandeld door medewerkers van Allianz Global Assistance, die samen 70 talen spreken en met eigen vestigingen op vijf continenten aanwezig zijn, in 34 landen.

Het telefoonnummer van deze TravelXL Alarmservice (Alarm/Noodnummer uitsluitend voor alarm en noodgevallen) van de TravelXL Groep is:

+31 20 5929763

 

Copyright 2023

Alle foto's, beelden, teksten zoals op deze website opgenomen en gepubliceerd zijn beschermd op basis van internationale auteursrechten. Foto's, teksten en anderszins mogen derhalve nimmer en op geen enkele voorwaarde anders dan zonder de nadrukkelijke en schriftelijke  toestemming van TravelXL, de eigenaar/ auteur/fotograaf en reclamebureau, worden gebruikt en vermenigvuldigd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. 

 

Kamer van Koophandel

TravelXL b.v. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 51088673. E: info@travelxl.nl, T: 0651063563, Koggewagen 98, 1261 KD Blaricum(geen bezoekadres, uitsluitend secretariaat) De individuele TravelXL Travelcenters en ZRA's van TravelXLatHome zijn onder de eigen naam bij de KvK ingeschreven. Check hiervoor de website van de KvK.

TravelXL BTW nummer: NL823083986 B01

 

Disclaimer website

Je bezoekt deze website vrijwillig en op eigen initiatief zodat je zelfstandig een selectie kunt maken en je deze direct online kan boeken, indien de website dit aangeeft. TravelXL besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. TravelXL alsmede de reisorganisaties, hotels, autoverhuurbedrijven, cruiserederijen, luchtvaartmaatschappijen, links met derden en andere toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Bovendien kunnen aan alle producten extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende touroperator, rederij en/of luchtvaartmaatschappij. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. TravelXL is met betrekking tot de inhoud, boekingen en informatie van deze website volgens de algemene ANVR Reizigersvoorwaarden aansprakelijk. Voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel zijn wij niet aansprakelijk. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Je stemt er mee in TravelXL, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de website, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. TravelXL behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande bericht veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Het opnemen en publiceren van prijzen en condities gaat zeer zorgvuldig. Houdt er rekening mee dat aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende leverancier/reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij. TravelXL en haar partners/ deelnemende vestigingen sluiten hiervoor elke aansprakelijkheid uit.

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. TravelXL b.v. en de TravelXL Travelcenters zijn niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten(o.a. kennelijke fouten in prijzen en voorwaarden) en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken.

Onvoorziene wijzigingen voorbehouden (12 november 2022)

Copyright TravelXL 2022 | Inloggen