Privacy statement

TravelXL behoudt zich het recht voor om uw gegevens in de toekomst te gebruiken om u te benaderen met interessante reis- en/of productinformatie. Uiteraard respecteert TravelXL daarbij uw privacy en de daaromtrent geldende wetgeving. Wij behandelen uw gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor uw reservering. Indien u zich via de site heeft aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief van TravelXL, worden uw gegevens door ons gebruikt om deze e-mail nieuwsbrief voor u en de andere abonnees zo effectief mogelijk te laten zijn. U kunt zich voor deze nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven. Dit kunt u zelf elk moment doen.

TravelXL waarborgt  hierbij uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens vindt u hier.