ANVR - Reizigersvoorwaarden

Deze ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je vanaf 1 juli 2018 bij TravelXL B.V. en een van haar TravelXL Travelcenters boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.

Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op jouw reis van toepassing is: de ANVR-Reizigersvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de ANVR- Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR-Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden, maar deze kunnen niet van toepassing worden verklaard. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Waarom nieuwe voorwaarden? De Nederlandse wet is sinds 1 januari 2018 aangepast aan nieuwe Europese regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2018. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die je vanaf deze datum boekt. Daarom moesten we ook de ANVR-voorwaarden aanpassen.

Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we dat gedaan in overleg met de Consumentenbond. We beginnen met de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als je een gekoppeld reisarrangement (ANVR GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Dit is een door de Europese wetgever bedachte nieuwe regeling om jou als reiziger als je geen pakketreis boekt, toch iets meer bescherming te geven als je wel meerdere reisdiensten bij verschillende handelaren boekt. Omdat er veel nieuwe begrippen zijn gekomen geven we (in § 4) ook een uitleg van de soms moeilijk leesbare wettelijke bepalingen. Bij een verschil in de uitleg of de interpretatie van deze voorwaarden en de wet gaat de wet altijd voor. Aanvullende voorwaarden De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt. 

Meer info en details?

Je kunt hier klikken voor de ANVR Boekingsvoorwaarden. Voor de algemene ANVR-Reisvoorwaarden klik je hier.  Het is voor jou als klant ook van belang te weten welke reisorganisator verantwoordelijk is voor uitvoering van de reis. Je kunt dan, via deze hyperlink kennis nemen van de voorwaarden van de reisorganisaties door de naam van de juiste touroperator aan te klikken.Bij het maken van een boeking gaan wij er van uit dat je hiervan goed kennis hebt genomen van deze voorwaarden en je deze hierbij door ondertekening of aanvinken op de website hebt geaccepteerd. Voor jouw gemak vind je op deze pagina de consumenten voorwaarden van vele reisorganisaties. Klik hier.

Klik hier voor de ANVR 2018 brochure zoals overeengekomen met de Consumentenbond.

Vraag je Travelcenter naar de eventuele wijzigingen. Alle voorwaarden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Lees te allen tijde ook de voorwaarden zoals opgenomen in de bevesting van je geboekte reis goed door!

SGR Stichting Garantiefonds Reisgelden

TravelXL website (SGR nummer 3202; KvK 32118915) en alle TravelXL reisbureaus zijn aangesloten bij het SGR. Je kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website  gepubliceerde pakketreizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

TravelXL (KvK nr. 32118915) is voor de website aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De individuele Travelcenters van TravelXL hebben elk een eigen KvK inschrijving (check hiervoor de KvK site, klik hier)De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Check de details hier.

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties/

Roken in de bus: ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.