Kwaliteit, service & deskundigheid
60+ verkooppunten
Laagste prijsgarantie
ANVR
SGR
SGRZ
Calamiteitenfonds

Reizen met kinderen of bij zwangerschap


Reizen met kinderen

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel. De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Geen noodpaspoorten bijgeschreven kinderen

De Koninklijke Marechaussee verstrekt geen noodpaspoorten aan bijgeschreven kinderen, tenzij om humanitaire redenen.

Ouders/voogden die geen gehoor gaven aan de oproep om voor hun bijgeschreven kinderen ruim op tijd een eigen reisdocument aan te vragen, kunnen geen beroep doen op de Koninklijke Marechaussee om voor hun kind een noodpaspoort aan te vragen. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt als het betreffende kind om humanitaire redenen plotseling moet reizen, bijvoorbeeld vanwege een medische behandeling of voor het bijwonen van een begrafenis van een familielid.

De Koninklijke Marechaussee verstrekt alleen in uitzonderlijke gevallen een noodpaspoort, namelijk wanneer een burger niet in staat was om tijdig een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen. In het geval van bijgeschreven kinderen is die gelegenheid er wel geweest, onder meer door gevolg te geven aan de 2 genoemde brieven van de minister van BZK.

Gegevens GBA

In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Die raadpleegt de marechaussee om vast te stellen hoe het zit met het ouderlijke gezag over een in Nederland wonend kind. Mocht uit de GBA geen duidelijkheid komen, dan kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek. Andere landen hanteren hun eigen regels bij grenscontrole. Nederland heeft daar geen invloed op.

Verklaring ouderlijk gezag

Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (zie voorbeeldformulier NL/ENG);
  • recent uittreksel gezagsregister;
  • recent uittreksel GBA van het kind;
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder;
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • eventueel het ouderschapsplan;
  • eventueel geboorteakte.

Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole.

Eigen paspoort kinderen
Sinds 2012 moet iedereen een eigen reisdocument hebben. Kinderen kunnen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

Centrum Internationale Kinderontvoering

De marechaussee werkt bij het voorkomen van het onwettig onttrekken van kinderen aan het ouderlijk gezag samen met het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO). Twijfelt u over de terugkeer van uw kind na de vakantie, neem dan contact op met het CIKO, voordat u toestemming voor vakantie geeft. U vindt de contactgegevens van het CIKO op www.kinderontvoering.org.

Verwijzingen

Kan ik vliegen of cruisen bij zwangerschap?

Luchtvaartmaatschappijen en cruise rederijen hanteren verschillende regels voor vliegen of cruisen tijdens de zwangerschap. U dient zich altijd te wenden tot de maatschappij of rederij om u op de hoogte te stellen van deze regels. De uiteindelijke beslissing of een zwangere vrouw meevliegt of kan cruisen, ligt echter bij de gezagvoerder van de betreffende vlucht of kapitein van het schip. Indien zij het niet verantwoord vinden, hebben zij het recht u te weigeren op de vlucht/cruise. Dit valt geheel buiten de invloed en verantwoordelijkheid van de touroperator. Hieruit voortvloeiende kosten kunnen niet op de reisorganisatie of Travelcenter worden verhaald.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van aanbiedingen?


Copyright TravelXL 2022 | Inloggen